Rekrutacja – terminy.

1. W terminie od 17 maja do 18 czerwca 2018r. do godziny 15:00 - podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę), - dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie). 2. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 12:00 - oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez…

Czytaj dalej Rekrutacja – terminy.