You are currently viewing Dziękujemy !
W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego
Dziękujemy ustępującej Pani Dyrektor Marioli Cyganek za czas spędzony w naszej szkole. Dziękujemy za włożony wkład, zaangażowanie oraz pracę na rzecz szkoły i uczniów. Współpraca z Panią na wielu płaszczyznach była dla nas zaszczytem. Życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.
Ze stanowiska Wicedyrektora zrezygnowała Pani Joanna Wojciechowska – dziękujemy Pani za pomoc i wsparcie, również życzymy wielu sukcesów zawodowych i…do zobaczenia na lekcjach.
RSU