I po wyborach

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RSU Z DNIA 6 LUTEGO 2019 Głosowało 55 % nauczycieli i 64 % uczniów. Najwyższa frekwencja: I c – 87 % Najniższa frekwencja: III b – 32 % DO RSU PRZECHODZI FILIP OGŁUSZKA - II A

Czytaj dalej

Kandydaci do RSU

W środę – 6 marca 2019 r. odbędą się w naszej szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może głosować na 1 kandydata z liceum. Głosowanie odbywa się podczas przerw – od przerwy po 1-lekcji do przerwy po 6-lekcji. Oddanie głosu potwierdzamy własnoręcznym podpisem…

Czytaj dalej