You are currently viewing 80 lat temu powstała Armia Krajowa

Dzisiaj, 14 lutego obchodzimy 80.rocznicę powstania Armii Krajowej -zbrojnej siły Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej.
14 lutego 1942 roku tajna organizacja Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) została przemianowana na Armię Krajową (AK). Było to podziemne Wojsko Polskie, które stanowiło część Polskich Sił Zbrojnych. Podlegało konstytucyjnym władzom Rzeczypospolitej, które z konieczności musiały działać na obczyźnie.
Armia Krajowa swym zasięgiem obejmowała całe terytorium państwowe Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z końca sierpnia 1939 roku. Zadaniem AK było prowadzenie walki zbrojnej, której kulminacją miało być ogólnonarodowe powstanie przeciwko okupantom: niemieckiemu i radzieckiemu. Jednocześnie organizowano akcje
dywersyjno-sabotażowe, odbijanie więźniów, akcje odwetowe.
Dużą wagę przykładano do rozbudowy wywiadu i kontrwywiadu.
W marcu 1943 roku AK dysponowała 185 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, a w rok później już ponad 300 tys., stając się najliczniejszą podziemną organizacją wojskową w Europie.
Funkcjonowanie na terenach okupowanej Polski państwa podziemnego i jego zbrojnej siły – Armii Krajowej, było niespotykane w dziejach podziemnej Europy lat II wojny światowej.