You are currently viewing “Zasady korzystania z szatni wf w segmencie sportowym”

“Zasady korzystania z szatni wf w segmencie sportowym”
Przed każdą lekcją wychowania fizycznego uczniowie samodzielnie przychodzą do przydzielonej szatni w segmencie sportowym,
z zachowaniem dystansu przebierają się z zakrytymi ustami i nosem (maseczka/przyłbica) pod nadzorem nauczyciela wf,
Korzystają z węzła sanitarnego, mydła i płynów dezynfekcyjnych dostępnych w obrębie szatni
Po odbyciu lekcji wf uczniowie z zachowaniem dystansu ponownie przebierają się z zakrytymi ustami i nosem (maseczka/przyłbica) pod nadzorem nauczyciela wf i samodzielnie opuszczają segment sportowy udając się na kolejne lekcje,
Uzasadnienie:
Wg planu lekcji (w jednej godzinie lekcyjnej) odbywają się jednocześnie maksymalnie 3-lekcje wf (3-ch nauczycieli),
W segmencie sportowym są 2 szt. szatni dużych i 3 szt. szatni małych co z powodzeniem wystarcza na przydział dla 3-ch grup lekcyjnych wf z uwzględnieniem powierzchni i dystansu.
W szatniach są pełne węzły sanitarne z wydzieloną toaletą, wydzielonym przedsionkiem 3-4 szt. umywalek oraz 2-3 szt. natrysków, aplikatory z mydłem oraz płyny dezynfekcyjne. Wszystkie szatnie posiadają okna. Szatnie przylegają bezpośrednio do obiektów sportowych co zapewnia szybkie i bezkolizyjne dotarcie do nich z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Powyższych warunków nie zapewniają tymczasowe sale lekcyjne jako funkcja szatni wf (brak umywalek, toalet, wieszaków) a ponadto są oddalone od segmentu sportowego.
Wnioski końcowe: wobec powyższego uzasadnionym jest wprowadzenie przedstawionych propozycji.

Nauczyciele wf:
Krużyński Mariusz
Lorbiecka Anna
Kuffel Bogusława
Ziółkowski Wojciech