You are currently viewing „Z lasem ekologicznie”.

Nadleśnictwo Woziwoda bardzo serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Z lasem ekologicznie”.
Aby przystąpić do to tej inicjatywy należy wykonać prace plastyczną lub teczkę wiedzy-portfolio i wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Woziwoda w terminie do 6 grudnia br. za pośrednictwem szkoły.
Starsza grupa wiekowa- kl V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą wykazać się wiedzą połączoną ze zdolnościami plastycznymi i pomysłowością poprzez wykonanie teczki wiedzy -portfolio, zgodnego z tematem konkursu.
Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka oraz skutkami oddziaływania człowieka na las, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.
Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej. Bardzo serdecznie zapraszam.
Wyniki zostaną opublikowane do 31. grudnia na stronie internetowej nadleśnictwa. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Fundatorem nagród będzie Nadleśnictwo Woziwoda, z kolei uczestnicy biorący udział w konkursie na najciekawszą teczkę wiedzy- portfolio otrzymają nagrody ufundowane ze środków finansowych Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).