Głosowało 35 % nauczycieli i 58 % uczniów.

Najwyższa frekwencja:

  • gimnazjum – II ag – 91 %

  • liceum – I c – 73 %

Najniższa frekwencja:

  • klasa III b – 16 %

Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1. Oskar Bieńko – I c

2. Igor Wegner – I a

3. Klaudiusz Gorzula – I a

4. Aleksandra Krajna – I b