W środę – 22 marca 2017 r. odbędą się w naszej szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

JAK GŁOSUJEMY?

 • Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może głosować

 na 1 kandydata z gimnazjum i 1 kandydata z liceum.

 • Głosowanie odbywa się podczas przerw –
  od przerwy po 1-lekcji do przerwy po 6-lekcji.

 • Oddanie głosu potwierdzamy własnoręcznym podpisem 
  na listach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

 • Oddajemy głos na 1 kandydata z liceum oraz 1 kandydata
  z gimnazjum – wpisując na karteczce odpowiedni numer
  oraz literkę przypisane do nazwisk kandydatów

A OTO KANDYDACI:

 • Zuzanna Rozmarynowicz – I ag – literka A

 • Agata Liegmann – I ag – literka B

 • Julia Donarska – II ag – literka C

 • Maria Duks – II ag – literka D

 • Olga Alichniewicz – II ag – literka E

 • Klaudia Graban – II ag – literka F

 

 • Dominika Bucholc – I b – nr 1

 • Oliwia Nejdrowska – I a – nr 2

 • Oliwia Pril – I b – nr 3

 • Julia Rychlicka – I c – nr 4

 • Jakub Gabryel – II b – nr 5