We wtorek – 5 listopada 2019 r. odbędą się w naszej szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

JAK GŁOSUJEMY?

Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może głosować na 1 kandydata .

Głosowanie odbywa się podczas przerw – od przerwy po 1-lekcji do przerwy po 6-lekcji.

Oddanie głosu potwierdzamy własnoręcznym podpisem na listach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

Oddajemy głos na 1 kandydata wpisując na karteczce odpowiedni numer przypisany do nazwisk kandydatów

KANDYDACI:

1. Patryk Pajonkowski – I a 4

2. Julia Donarska – II b

3. Wiktor Lipiński – I b 4

4. Julia Wiśniewska – I b 4

5. Agata Mikołajczyk – II a

6. Dominika Gwizdała – I b