Wybory do RSU – zapraszamy !

Zapraszamy do kandydowania w wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście do pedagoga – Agnieszki Jutrowskiej.

Zapraszamy!