You are currently viewing Wybory do RSU – kandydaci.

Lista kandydatów do wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego – kolejność numerków według kolejności zgłaszania się kandydatów:

1. Patryk Pajonkowski – I a 4

2. Julia Donarska – II b

3. Wiktor Lipiński – I b 4

4. Julia Wiśniewska – I b 4

5. Agata Mikołajczyk – II a

6. Dominika Gwizdała – I b