Wewnątrzszkolne Prawo Oświatowe.

Aktualnie obowiązujące wewnątrzszkolne prawo oświatowe czyli STATUT oraz WSO znajduje się w plikach do pobrania – folder pozostałe.

Zamknij