You are currently viewing W lutym zadbajmy o swój dobrostan

Drodzy wychowawcy i uczniowie!

Poniżej wspólny pomysł pedagoga szkolnego i nauczycieli współorganizujących – zapraszamy do zapoznania się i zachęcamy do udziału:

W LUTYM ROZPOCZYNAMY AKCJĘ DBANIA O DOBROSTAN W NOWODWORKU

Pandemia i izolacja z nią związana wpływa na zdrowie psychiczne nas wszystkich, a na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży w szczególności. Proponujemy klasom udział w akcji stworzenia „Nowodworskiego zbioru pozytywnych myśli”, czyli pomysłów uczniów na to, jak poprawić, wzmocnić czy utrzymać w dobrej formie swoją kondycję psychiczną.

Zadane jest dobrowolne, pozbawione elementu rywalizacji, może być wstępem lub podsumowaniem DYSKUSJI na temat zdrowia psychicznego. Forma jest dowolna – może to być tekst, grafika, filmik itp. – najważniejsza jest wspólna praca uczniów danej klasy – każda klasa robi swój własny klasowy „Nowodworski zbiór pozytywnych myśli”.

Prace będziemy prezentować w mediach społecznościowych szkoły, czekamy na nie do końca lutego – to nie konkurs ale wspólna chwila refleksji, wymiany spostrzeżeń i pomysłów.

A.J.