You are currently viewing Uroczyste Pożegnanie Absolwentów 2022

„Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.” <Steve Jobs> Tymi słowami -29 kwietnia 2022 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury – zwrócili się do Uczniów klas III – prowadzący Uroczystość Pożegnania Absolwentów 2022Julia Wiśniewska i Robert Jeschke.

Na uroczystość przybyli: Pan Dyrektor Waldemar Ptak, Pani Wicedyrektor Joanna Drożdż, wychowawcy klas trzecich: IIIa – P. Joanna Drożdż, III b- P. Urszula Gruntkowska, III c – P. Aleksandra Wegner i III d – P. Katarzyna Kuczyńska; Grono Pedagogiczne i pracownicy Nowodworka; ponadto Pan Waldemar Kierzkowski– Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Tucholi, Pan Marcin Szulczyk – zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, Pan st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Pan Zbigniew Stachowicz – Przewodniczący Rady Rodziców, lokalne media, szczególnie Pan Andrzej Drelich, Rodzice i bliscy naszych Absolwentów.

Przemówienia wygłosili Pan Dyrektor Waldemar Ptak i Pan Waldemar Kierzkowski.

Podczas uroczystości Absolwenci 2022 odebrali świadectwa, oprócz tego Pan Dyrektor, Pani Wicedyrektor i Wychowawcy wręczyli statuetki, by wyróżnić tych najlepszych – za sukcesy w nauce, olimpiady i konkursy. Wśród wyróżnień nie mogło zabraknąć listów pochwalnych i podziękowań za zaangażowanie społeczne dla Rodziców.

Nowodworczycy przez trzy lata prezentowali swoje zdolności artystyczne  (Grupa teatralna „Masque”, Czytający i Śpiewający Nowodworek, działalność w bibliotece szkolnej) czy sportowe (zawody wojewódzkie i powiatowe od lekkiej atletyki po piłkę nożną) podczas różnych imprez kulturalnych, okolicznościowych, obchodów jubileuszy, angażowali się w życie szkoły oraz promowali nasze liceum w środowisku lokalnym (Szkolne Koło Caritas, PCK). Wielu Absolwentów otrzymało pamiątkowe statuetki.

Podziękowania zostały wręczone także Radzie Samorządu UczniowskiegoDorianowi Ehlertowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego RSU i Emilii Masalon – będącej Sekretarzem RSU.

Klasa III d – policyjno – pożarnicza otrzymała stosowne zaświadczenia, które wręczył Pan st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński i Pan Marcin Szulczyk.

W tym roku wychowawcy klas trzecich postanowili wyróżnić uczniów za ich wysoką kulturę osobistą, nienaganne maniery oraz godną naśladowania postawę – tytułami Damy i Gentelmana Nowodworka. 

Pan Dyrektor Waldemar Ptak wręczył tytuł Honorowego Absolwenta Liceum 2022 – Emilii Masalon z klasy 3a.

W imieniu Absolwentów przemówienie wygłosiła Paulina Kryger z klasy 3b, które zredagowała Emilia Masalon.

Podczas uroczystości mogliśmy – ostatni raz – usłyszeć przepiękne utwory muzyczne wykonane przez Marię Galinską z 3a, Emilię Masalon z 3a oraz Amelię Szrajber z 3c.

Uczniowie klas trzecich podziękowali Dyrekcji, swoim Wychowawcom oraz Nauczycielom za wieloletnią edukację, zaangażowanie, pomoc i poświęcony czas.

Na zakończenie uroczystego pożegnania Absolwentów byliśmy świadkami ślubowania, w imieniu absolwentów rotę ślubowania odczytała Honorowa Absolwentka Liceum 2022- Emilia Masalon. Po ślubowaniu, odśpiewaniu Hymnu Szkolnego i wyprowadzeniu Sztandaru – Emilia Masalon odsłoniła pamiątkowe tablo.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Drelichowi za przepiękne, pamiątkowe i profesjonalne zdjęcia z tej uroczystości.

Pożegnanie uczniów  klas trzecich było niezwykle emocjonującym wydarzeniem. Kochani! Mamy nadzieję, iż w Waszej pamięci zostaną jedynie wyjątkowe chwile i wspomnienia. Zapisaliście się w historii tej szkoły, a ona w historii Waszego życia. Gratulujemy serdecznie ukończenia szkoły średniej!
Przed Wami jeszcze egzamin dojrzałości, który  jest nie tylko sprawdzeniem poziomu własnej wiedzy, ale też podsumowaniem dotychczasowego życia, bogatego w nowe doświadczenia, zwycięstwa, sukcesy, jak również  niepowodzenia i rozczarowania. Rozpoczynacie tym samym wejście w dorosłość, z pełną odpowiedzialnością za swoje decyzje. Wergiliusz powiedział: „Bo zwyciężyć mogą Ci, co wierzą, że mogą”. Szanowni Maturzyści– życzymy Wam wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły!
<E.O.>