Tymczasowy regulamin korzystania z biblioteki, czytelni w LO w Tucholi.

 Uczeń do biblioteki przychodzi w maseczce ochronnej.
 Czynna jest tylko wypożyczalnia, bez wolnego dostępu do książek.
 Można skorzystać z czytelni i stanowisk komputerowych – przy jednym stoliku lub stanowisku komputerowym pracuje tylko jedna osoba.
 Przed wejściem do czytelni należy wpisać się do „rejestru osób przebywających w czytelni”.
 Przy stanowisku zwrotów/ wypożyczeń może przebywać tylko jedna osoba.
 Osoby, które oczekują na wejście do biblioteki muszą zachować zasady dystansu społecznego – 2 m odstępu pomiędzy osobami.
 Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki.
 Maksymalny czas wypożyczeń książek to dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza okres wypożyczenia może być wydłużony.
 Oddawane przez Czytelników książki obowiązkowo podlegają 2-dniowej kwarantannie i nie będą w tym czasie wypożyczane. Książki te będą oznaczone datą, w której zostały przyjęte i składowane w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu. Po przyjęciu książek od czytelnika bibliotekarz zdezynfekuje ręce i blat, na którym leżały książki.
 Bibliotekarz obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej.
 Biblioteka będzie wietrzona, co najmniej raz na godzinę.
 Stanowisko obsługi Czytelnika zgodnie w wymogami epidemiologicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji rąk.

Zapraszam serdecznie uczniów oraz nauczycieli
Nauczyciel bibliotekarz: Anna Szreiber