W sobotę 8 grudnia odbył się Wielki Finał XVIII edycji SZLACHETNEJ
PACZKI do której włączyła się klasa III C Nowodworka. Uczniowie tej
klasy postanowili że tym razem zamiast obdarowywać prezentami koleżanki
i kolegów z klasy obdarują prezentem kogoś, kto tej pomocy bardzo
potrzebuje. W taki sposób zgłosili się jako darczyńcy. Kolejnym etapem
był wybór osoby obdarowanej. Zgodnie podjęli decyzję, że osoba, która
chcą obdarować to będzie ktoś, kto ze względów zdrowotnych nie może
podjąć żadnej pracy zarobkowej. Spośród wielu osób potrzebujących
wybrali pana Janusza zamieszkałego w powiecie tucholskim, który uległ
wypadkowi na budowie pracując za granicą i teraz po amputacji nogi
pozostaje na wózku inwalidzkim otrzymując bardzo niski zasiłek
zdrowotny. Klasa postanowiła zrzucić się na paczkę dla pana Janusza, w
której znalazły się płytki do ukończenia łazienki, artykuły
spożywcze i chemiczne, którą w sobotę zawieźliśmy. Radość pana
Janusza była ogromna. A my cieszyliśmy się że mogliśmy przyczynić
się do tego że rozweseliliśmy komuś takim gestem tegoroczne Święta
Bożego Narodzenia.
tekst Magdalena Sienkiewicz-Lipińska
#RazemNaŚwięta