You are currently viewing Stypendia naukowe Starosty Tucholskiego – WAŻNE

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ze zmianą terminu ferii zimowych, obowiązuje nas termin składania wniosków w okresie wcześniej wyznaczonym dla naszego terenu ferii zimowych tj. 15 – 28 luty 2021.

Na wnioskach o przyznanie stypendium, które będą przez uczniów składane nie jest wymagany podpis wychowawcy/dyrektora szkoły.

Wniosek należy złożyć tradycyjnie w formie papierowej do Starostwa Powiatowego w Tucholi lub formie elektronicznej przez Platformę Usług Administracji Publicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Adres skrytki: /n7u1wyj515/skrytka

Z regulaminu – średnia ocen za I półrocze to minimum 4,9 oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania !!!