Stypendia naukowe Starosty Tucholskiego

Jak co roku, od 1 do 31 lipca można składać do Starostwa Powiatowego w Tucholi wnioski o stypendium naukowe.

Średnia ocen w liceum to 4,9 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.

UWAGA!!!

W związku z sytuacją epidemiczną, na wnioskach o przyznanie stypendium, które będą przez uczniów składane  nie jest wymagany podpis wychowawcy/dyrektora szkoły.

Wniosek do pobrania oraz regulamin stypendium semestralnego TUTAJ

 

Wniosek należy złożyć tradycyjnie w formie papierowej lub formie elektronicznej przez Platformę Usług Administracji Publicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres skrytki: /n7u1wyj515/skrytka