You are currently viewing Spotkanie z Panią Haliną Janowską-Giłką 

W dniu 9 marca 2022 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Tucholi odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich (maturalnych) z Panią Haliną Janowską – Giłką, Prezesem Stowarzyszenia „Via Natura” w Tucholi i Dyrektorem Przedsiębiorstwa „Łuczniczka”
w Tucholi, a jednocześnie lokalną aktywistką, samorządowcem. 

Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Waldemar Ptak. Jego głównym tematem był program stypendialny skierowany do absolwentów szkół średnich, pochodzących z obszaru powiatu tucholskiego. Stowarzyszenie „Via Natura”, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolność, oferuje wsparcie stypendialne osobom, które podjęły studia na państwowych wyższych uczelniach. Stypendium wypłacane jest przez pierwszy rok studiów. Warunkiem jego uzyskania jest uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym i spełnienie określonego kryterium dochodowego. 

Po zaprezentowaniu przez Panią Halinę Janowską – Giłkę zasad udzielania wsparcia stypendialnego, zgromadzona młodzież miała możliwość zadawania Prelegentce pytań.