Rozmowy indywidualne z rodzicami oraz wywiadówki w klasach III.
GDJ / Pixabay

Informujemy, że w czwartek, 28 marca 2019 r. w godz. 1600 – 1800 odbędą się

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI!

Wszyscy nauczyciele będą obecni w tych godzinach w wyznaczonych salach.

Natomiast również w czwartek, 28 marca 2019 r. – o godzinie 1630

odbędą się

ZEBRANIA KLASOWE

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III LO – WYWIADÓWKI

(poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych).