Zapraszam uczniów – laureatów i finalistów konkursów, ujętych w regulaminie programu, do zapoznania się z ofertą projektu – Prymus Pomorza i Kujaw.

Wnioski i całą dokumentację należy wysłać lub dostarczyć osobiście do 30 września 2017 r.

Proszę zapoznać się z regulaminem www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Informacje – pedagog, A. Jutrowska