You are currently viewing Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola zcałej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Uczniowie Nowodworka pod opieką Pani Katarzyny Stachowicz-Grabowskiej biorą udział w projekcie eTwinning na temat negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne. Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku szkolnego 2019/ 2020 i będzie trwał do końca obecnego.

Uczniowie wykonują obecnie prezentacje- dokumentują wpływ turystyki na miejsca w ich sąsiedztwie oraz tworzą kod zachowania turysty.