Podziękowania dla sponsorów miejskiej gry terenowej.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom za pomoc finansową i rzeczową oraz okazaną życzliwość podczas realizacji miejskiej gry terenowej w ramach projektu

“Polaków drogi do wolności” w Roku dla Niepodległej

Dziękujemy:

Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi
Starostwu Powiatowemu w Tucholi
Przedsiębiorstwu Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi
Bankowi Spółdzielczemu w Tucholi
Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Tucholi
Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Tucholi
Instytutowi Pamięci Narodowej, Delegaturze w Bydgoszczy
Piekarni – Cukierni Piotra Latzke
Zakładowi Wyrobów Czekoladowych P.W. “Łuczniczka” w Tucholi
Bankowi Millennium, Oddział w Tucholi

Wyrażając naszą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę
życzymy wielu sukcesów i spełnienia marzeń.

Organizatorki: Alina Okonek, Anna Szreiber, Aleksandra Wegner