You are currently viewing Olimpiada Wiedzy o Prawie

ETAP SZKOLNY OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

20 listopada 2020r. grupa uczennic klas III c i II c naszego Nowodworka przystąpiła do etapu szkolnego XXIII Olimpiady Wiedzy o Prawie. Odbył się on w auli szkolnej z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności, wynikających z obostrzeń epidemicznych. Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: Alina Okonek, Wojciech Ziółkowski. Uczestniczki rozwiązały test z wiedzy prawniczej, który dotyczył: źródeł prawa powszechnie stosowanego, zasad funkcjonowania systemu prawa, znaczenia łacińskich maksym prawnych, funkcji prawa. Pojawiły się również pojęcia: promulgacja, impeachment, czy prerogatywa. Ciekawym pytaniem było wskazanie wymagań, jakie musi spełniać kandydat na ławnika(członka składu sędziowskiego orzekającego w postępowaniu karnym). Najlepszy wynik testu osiągnęła uczennica klasy III c- Anna Lipska. Ania przygotowuje się również do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Udział w eliminacjach konkursów, czy olimpiad jest zawsze bardzo pomocny w utrwaleniu wiadomości i umiejętności, jakże potrzebnych w bieżącej nauce, jaki i podczas przyszłych egzaminów.