Nowodworek dla PRZYSZŁOŚCI

NOWODWOREK DLA PRZYSZŁOŚCI2

Wyzwanie „Nowodworek dla PRZYSZŁOŚCI” to akcja, której nie możesz przegapić! Rozpoczął się luty – miesiąc zakochanych. A więc i Ty masz szansę okazać komuś MIŁOŚĆ. W tym roku proponujemy, aby była nią Nasza Planeta.

Zapraszamy Cię do podjęcia wyzwania. W ciągu najbliższych tygodni podejmiemy działania, które są krokami do zmiany naszego środowiska przyrodniczego.

Nie może Ciebie zabraknąć!

Już w przyszłym tygodniu rusza pierwsze wyzwanie → Tydzień Wegetariański.

Dowiesz się, jak produkcja mięsa wpływa na środowisko i jak poradziliśmy sobie z pierwszym wyzwaniem.

Trzymaj za nas kciuki! Czekamy także na Twoje propozycje!

                                                                                            1A

Czas realizacji:

listopad 2020 – styczeń 2021 przygotowanie materiałów

6 – 7 tygodni –prezentacja programu, podejmowanie wyzwań

Przewidywane efekty:

– zdobycie przez uczniów wiedzy nt. zasad ochrony środowiska

– wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym

Cel główny:

Uświadomienie uczniom, jaka może być ich rola w kształtowaniu opiekuńczego stosunku do Naszej Planety.

Cele wychowawcze:

– przekonanie uczniów o potrzebie stałego zdobywania wiedzy i nabywania coraz to nowych umiejętności oraz wykorzystanie tego w praktyce;

– kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami i zadaniami;

– rozwijanie u uczniów takich cech jak: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, wytrwałość, systematyczność;

– rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej;

– wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły, swoje możliwości;

– rozwijanie aktywności i kreatywności;

– kształtowanie umiejętności dyskutowania.

Cele edukacyjne:

– kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych źródeł informacji i ich selekcji;

– kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata, wyciągania wniosków, zapisywania i prezentowania zebranych materiałów;

– ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów;

nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i poznawanie sposobów jego ochrony;

– rozwijanie twórczych, innowacyjnych działań, mających doprowadzić  do oszczędnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony;

– uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów ekologicznych zarówno przez jednostki, grupy i całe społeczności;

– wyrabianie nawyków kultury ekologicznej oraz moralnego i obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody;

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłą jakość życia ludzi poprzez odpowiedzialność za środowisko lokalne i globalne;

– wcielenie umiejętności myślenia i rozumienia interdyscyplinarnego, prowadzącego odkrycia zależności między stanem środowiska a jakością życia poszczególnych jednostek i całych społeczeństw;

– zrozumienie mechanizmów powodujących problemy środowiskowe w skali lokalnej i globalnej;

– kształtowanie umiejętności planowania, organizowania oraz współdziałania w zakresie ochrony środowiska.

Cele zaczerpnięte z:

– red. Magdalena K. Terlecka, Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy, Wyd. Armagraf, Krosno 2014

– Program projektu edukacyjnego, link: https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6de79580936a42c4d4f74cbcdbcafa29