Dominika Michalska z kasy III ag – zajęła IV miejsce a Agata Stopa z tej samej klasy – VII miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS
Serdecznie gratulujemy !!!