Historia naszej szkoły rozpoczęła się w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Państwowe Gimnazjum i Liceum w Tucholi rozpoczęło działalność z dniem 1 lipca 1937 roku na mocy zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wcześniej, przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Tucholi, istniały koedukacyjne klasy gimnazjalne.

Państwowe Gimnazjum i Liceum w Tucholi było w latach międzywojennych jedną z najmłodszych szkół średnich ogólnokształcących. W szkole obowiązkowy był język łaciński, niemiecki lub francuski. Cykl kształcenia obejmował cztery lata nauki w gimnazjum i dwa lata w liceum. Pierwsza matura w szkole odbyła się w maju 1939 roku.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność placówki. Hitlerowskie oddziały wojskowe wkroczyły do gmachu szkoły 2 września 1939 roku. Budynek w czasie okupacji służył Niemcom jako koszary wojskowe dla Wehrmachtu. W sali gimnastycznej już w 1939 roku zostało urządzone tymczasowe więzienie dla Polaków.

W lutym 1945 roku, kiedy Tuchola została wyzwolona, zaczęto porządkować gmach liceum i już wiosną 1945 roku rozpoczęły się zajęcia szkolne. Pierwsi powojenni absolwenci zdawali egzamin dojrzałości w roku 1946.
Od roku szkolnego 1948/1949 Liceum Ogólnokształcące w Tucholi stało się czteroletnią szkołą średnią. Realizowano w niej program nauczania od klasy VIII do XI, tę formę organizacyjną szkoła zachowała do roku 1966. Liceum Ogólnokształcące funkcjonowało w jednym budynku z utworzonymi w 1947 roku: Państwowym Liceum Pedagogicznym i czteroklasową Szkołą Ćwiczeń. 

W roku 1968 Liceum Pedagogiczne zostało zlikwidowane, budynek i wyposażenie przekazano rozwijającemu się Technikum Leśnemu. Odtąd Liceum i Technikum działały w jednym budynku. W maju 1991 roku ruszyła budowa nowego gmachu szkoły dla Liceum Ogólnokształcącego. 2 września 1996 roku został on uroczyście oddany do użytku. Od roku szkolnego 2001/2002 szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodzi również Gimnazjum Powiatowe.

Dnia 18 czerwca 1977 roku szkole nadane zostało imię Bartłomieja Nowodworskiego. W roku 1977 szkoła obchodziła jubileusz 40–lecia działalności. Liceum otrzymało wówczas sztandar ufundowany przez uczniów i mieszkańców Tucholi, a w holu szkoły wmurowano tablicę pamiątkową. Sztandar szkolny na stronie prawej jest biało–czerwony, znajduje się tam Godło Państwa. Na stronie lewej, na niebieskim tle, umieszczony jest emblemat szkoły. Obchodom 40–lecia towarzyszył I Zjazd Absolwentów. Kolejne zjazdy odbyły się: w 1987, 1997 i 2007 roku.

Zjazd 1987