You are currently viewing Fotogeniczność – konkurs fotograficzny.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8,

87-100 Toruń.

Tematem przewodnim jest hasło: Fotogeniczność.

Temat tegorocznego konkursu skłania do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między obrazem rzeczywistym i jego przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii.

Warunki uczestnictwa w Konkursie opisane są na stronie www.woak.torun.pl oraz w regulaminie konkursu (http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010649_01_01.pdf)

REALIZACJA KONKURSU

I etap: 8 maja 2022 r. ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia.
II etap: 10 czerwca 2022 r. ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy, której towarzyszy prezentacja katalogu.
Szczegółowe informacje o miejscu i programie zostaną przekazane drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID Organizator dopuszcza realizację wystawy i prezentacji katalogu w wersji on-line. Organizatorzy informują, że zwiększono pulę nagród finansowych do 5000 zł.