You are currently viewing English corner: error correction – rozwiązania

Hello anglomacniacy!

Tydzień temu rzuciłem Wam wyzwanie, podając 10 zdań zawierających błędy. Waszym zadaniem było znaleźć błąd w każdym zdaniu i spróbować go poprawić. Dzisiaj zamieszczam prawidłowe odpowiedzi 🙂 Sprawdźcie jak Wam poszło 🙂

1.

Zdanie z błędem: Sam goes to school everyday.

Zdanie poprawne: Sam goes to school every day.

Komentarz: everyday – codzienny (przymiotnik)

every day – każdego dnia

 

2.

Zdanie z błędem: Who does travel to the UK every month?

Zdanie poprawne: Who travels to the UK every month?

Komentarz: Zadajemy tutaj pytanie o podmiot, więc nie stosujemy w pytaniu “does”.

 

3.

Zdanie z błędem: My friend gets up at 7:30 o’clock every Monday.

Zdanie poprawne: My friend gets up at 7:30 every Monday.

Komentarz: “o’clock” stosujemy tylko przy pełnych godzinach.

 

4.

Zdanie z błędem: I’m not understanding this exercise.

Zdanie poprawne: I don’t understand this exercise.

Komentarz: Czasownik “understand” jest czasownikiem statycznym i nie możemy go użyć w formie continuous.

 

5.

Zdanie z błędem: She is brushing her wonderful blonde long hair.

Zdanie poprawne: She is brushing her wonderful long blonde hair.

Komentarz: Zgodnie z regułami w języku angielskim przymiotnik wyrażający długość występuje przed określeniem wyrażającym kolor. Reguła kolejności przymiotników w zdaniu w języku angielskim nazywa się The Royal Order of Adjectives.

 

6.

Zdanie z błędem: This is the woman, who works as a nurse.

Zdanie poprawne: This is the woman who works as a nurse.

Komentarz: W tym zdaniu nie możemy zastosować przecinka przed zaimkiem względnym “who”, ponieważ jest to zdanie względne definiujące (defining relative clause).

 

7.

Zdanie z błędem: How many time do you spend watching TV every weekend?

Zdanie poprawne: How much time do you spend watching TV every weekend?

Komentarz: “time” w języku angielskim jest rzeczownikiem niepoliczalnym, zatem nie możemy zastosować w pytaniu “how many”. W odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych stosujemy zaimek pytający “how much”.

 

8.

Zdanie z błędem: I’m looking forward to hear from you.

Zdanie poprawne: I’m looking forward to hearing from you.

Komentarz: W tym zwrocie “hear” musi wystąpić z końcówką -ing.

 

9.

Zdanie z błędem: If I had enough money I would buy a new car.

Zdanie poprawne: If I had enough money, I would buy a new car.

Komentarz: Gdy zdanie warunkowe jest zaczęte od części zdania podrzędnego, stawia się przecinek, który oddziela część zdania podrzędnego od części zdania nadrzędnego. Zaczynając zdanie od części zdania nadrzędnego, nie stawiamy przecinka. (I would buy a new car if I had enough money).

 

10.

Zdanie z błędem: I’ve been knowing you for 7 years.

Zdanie poprawne: I’ve known you for 7 years.

Komentarz: Czasownik “know” jest czasownikiem statycznym i nie może wystąpić w formie continuous.

 

To było trudne wyzwanie. Nie zniechęcaj się do nauki języka angielskiego, jeśli nie zawsze idzie Ci dobrze z gramatyką 🙂 Liczą się chęci do nauki i systematyczność! 🙂

Za tydzień odpoczniemy trochę od gramatyki! Obiecuję! 🙂

Warto uczyć się języków obcych! Ucz się języków obcych w Nowodworku! 🙂

Have a nice day! 🙂