Dzień Przedsiębiorczości

Kierunek praca! 16. Dzień Przedsiębiorczości

Dnia 20 marca 2019r. odbyła się 16. edycja ogólnopolskiego programu “Dzień Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło 44 uczniów

z klas pierwszych i drugich liceum. Młodzież miała możliwość odbycia jednodniowych praktyk w wybranych przez siebie firmach i zakładach pracy. Do Dnia Przedsiębiorczości przystąpiło łącznie 28 firm głównie z powiatu tucholskiego. Najbardziej aktywne instytucje tegorocznej edycji to: Magraf s.c. Tygodnik Tucholski, Szpital Tucholski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Komenda Powiatowa Policji w Tucholi. Młodzież poznała specyfikę wybranego zawodu, a także zdobyła wiedzę na temat wymaganych kwalifikacji, predyspozycji oraz dodatkowych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Uczniowie Nowodworka pozytywnie podchodzą do idei Dnia Przedsiębiorczości, o czym świadczą ich wypowiedzi.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości byłam na warsztatach terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi. Odbyłam rozmowę z psychologiem oraz zajrzałam do poszczególnych pomieszczeń, w których prowadzone są takie warsztaty. Poznałam uczestników warsztatów – osoby niepełnosprawne – co było dla mnie na początku bardzo stresujące. Naprawdę fajne doświadczenie, które chwyta za serce.

Z pewnością w przyszłym roku wezmę udział w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości”. (Sandra Wojnowska, uczennica kl. Ic LO) “W pełni przychylam się do promowania corocznych akcji pt. Dzięń Przedsiębiorczości. Jako właściciel restauracji i pracodawca uważam, że jeśli program ten choć w części przyczyni się do podejmowania przez ludzi młodych trafnych decyzji dotyczących dalszej edukacji i co za tym idzie wyboru ścieżki zawodowej, to ma on ogromny sens. Młodzież odwiedzająca w tym dniu restaurację ma możliwość jej poznania “od kuchni” – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Obserwuje cały proces przygotowania posiłków, czyli pracę kucharzy oraz pracę kelnerów – począwszy od przygotowania sali i stołów, a skończywszy na obsłudze konkretnego klienta odwiedzającego restaurację. (Tomasz Janicki, właściciel restauracji “Pod Sosną” w Śliwicach)

Zachęcamy młodzież do brania udziału w Dniu Przedsiębiorczości w przyszłym roku.

Organizatorzy: Urszula Gruntkowska i Ewa Sudoł.

dav