You are currently viewing Dzień Przedsiębiorczości

Kierunek praca! 16. Dzień Przedsiębiorczości

Dnia 20 marca 2019r. odbyła się 16. edycja ogólnopolskiego programu “Dzień Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło 44 uczniów

z klas pierwszych i drugich liceum. Młodzież miała możliwość odbycia jednodniowych praktyk w wybranych przez siebie firmach i zakładach pracy. Do Dnia Przedsiębiorczości przystąpiło łącznie 28 firm głównie z powiatu tucholskiego. Najbardziej aktywne instytucje tegorocznej edycji to: Magraf s.c. Tygodnik Tucholski, Szpital Tucholski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Komenda Powiatowa Policji w Tucholi. Młodzież poznała specyfikę wybranego zawodu, a także zdobyła wiedzę na temat wymaganych kwalifikacji, predyspozycji oraz dodatkowych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Uczniowie Nowodworka pozytywnie podchodzą do idei Dnia Przedsiębiorczości, o czym świadczą ich wypowiedzi.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości byłam na warsztatach terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi. Odbyłam rozmowę z psychologiem oraz zajrzałam do poszczególnych pomieszczeń, w których prowadzone są takie warsztaty. Poznałam uczestników warsztatów – osoby niepełnosprawne – co było dla mnie na początku bardzo stresujące. Naprawdę fajne doświadczenie, które chwyta za serce.

Z pewnością w przyszłym roku wezmę udział w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości”. (Sandra Wojnowska, uczennica kl. Ic LO) “W pełni przychylam się do promowania corocznych akcji pt. Dzięń Przedsiębiorczości. Jako właściciel restauracji i pracodawca uważam, że jeśli program ten choć w części przyczyni się do podejmowania przez ludzi młodych trafnych decyzji dotyczących dalszej edukacji i co za tym idzie wyboru ścieżki zawodowej, to ma on ogromny sens. Młodzież odwiedzająca w tym dniu restaurację ma możliwość jej poznania “od kuchni” – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Obserwuje cały proces przygotowania posiłków, czyli pracę kucharzy oraz pracę kelnerów – począwszy od przygotowania sali i stołów, a skończywszy na obsłudze konkretnego klienta odwiedzającego restaurację. (Tomasz Janicki, właściciel restauracji “Pod Sosną” w Śliwicach)

Zachęcamy młodzież do brania udziału w Dniu Przedsiębiorczości w przyszłym roku.

Organizatorzy: Urszula Gruntkowska i Ewa Sudoł.

dav