Przypominamy, że 14 października 2019 r. – poniedziałek – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.