You are currently viewing Dorosłe dyktando

Po raz pierwszy w naszej szkole odbyło się Dyktando dla Dorosłych o „Gęsie Pióro Kawalera Maltańskiego”. Do zabawy zaprosiliśmy mieszkańców powiatu tucholskiego.

Pan dyrektor ułożył niezwykle oryginalny (wierszowany!) tekst dyktanda o życiu patrona naszej szkoły – Bartłomieja Nowodworskiego. Po godzinnym zmaganiu się z ciężkozbrojnym bożodrzewem, zahartowaną rajtarią, chyżym abordażem, a przede wszystkim z francuskimi: puree, saute, fodue i masque uczestnicy w doskonałych humorach dziękowali za możliwość sprawdzenia swoich ortograficznych umiejętności.

W sobotę, podczas Drzwi Otwartych szkoły, nastąpiło wręczenie nagród. Jury przyznało Złote Pióro – p. Barbarze Okrzyńskiej, Srebrne Pióro otrzymał p. Maciej Baturo, a Brązowe – Krzysztof Janikowski. Blisko podium uplasowali się, zdobywając wyróżnienia: Hanna Chojnowska, Dorota Widzyńska, Jerzy Kowalik i ks. Ireneusz Kalf.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy odwagi i wiedzy! Dziękujemy także członkom jury: pani przewodniczącej, Hannie Szramce, oraz paniom Ewie Ossowskiej i Beacie Tajl za współpracę.