You are currently viewing Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego informuję o dodatkowy dania wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
– 30 kwietnia 2018r.
– 2 maja 2018r.
– 4 maja 2018r. – egzamin maturalny z języka polskiego
– 7 maja 2018r. – egzamin maturalny z matematyki
– 8 maja 2018r. – egzamin maturalny z jezyka angielskiego.