Dodatkowe dni wolne od nauki

Informuję, że dni 2 i 3 listopada 2017 roku 

są dniami wolnym od zajęć lekcyjnych. 

W tych dniach szkoła będzie zamknięta.

Jednocześnie informuję, że dzień 3 listopada 2017r.

odpracowujemy 17 marca 2018r.

(SOBOTA W NOWODWORKU).