You are currently viewing Akcja pt. „Niespodzianka pod choinkę” zakończona.

„Dobre uczynki to niewidzialne zawiasy we wrotach nieba. ” ~ Wiktor Hugo

Akcja charytatywna pt. „Niespodzianka pod choinkę” trwała od 14 listopada do 8 grudnia 2022r.
Główny cel akcji to kształtowanie postawy okazywania pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi.
Zebrane upominki zostały przekazane dnia 13.12.22 przez uczniów Nowodworka oraz nauczyciela bibliotekarza dzieciom SOSW w Tucholi.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: rodzicom, nauczycielom oraz uczniom.

 

Anna Szreiber
Samorząd Uczniowski
klasa IA
klasa IE