You are currently viewing Konkurs na wpłaty na Radę Rodziców dla klas

Konkurs dla klas na wpłaty na Radę Rodziców – kolejna edycja.

Konkurs trwa dla wszystkich klas do 15 kwietnia 2020  r., należy mieć minimum 60 % wpłat, I miejsce to 500 zł, II – 300 zł, a III – 200 zł – dla klas.

Wpłat można dokonywać u Pani sekretarz – Marioli Wądołowskiej lub przelewem.

Dane do przelewu – Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Tucholi, nr konta –

20 8174 0004 0000 0882 3000 0004

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!!!