You are currently viewing Wymagania egzaminacyjne  i podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Drodzy Maturzyści !

poniżej zamieszczamy pierwszą cześć informacji dotyczących Matury 2021.

Rozporządzenie Ministra Edukacji .docx

Wymagania dotyczące egzaminu