1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I:
    od 13 maja 2019r.  (poniedziałek) do 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) do godziny 15:00

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do klasy I: 
    do 11 lipca 2019r.  (środa)

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów:
    11 lipca 2019r.  godzina 12:00

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
    od 11 lipca 2019r .(czwartek) do 15 lipca 2019r. (poniedziałek) do godziny 15:00

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
    16 lipca 2019r. o godz. 12:00