REKRUTACJA – WAŻNE TERMINY
  Opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do “NOWODWORKA” nastąpi
  6 lipca 2018r. (piątek) o godz. 12:00.

  Kandydaci umieszczeni na liści zakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego
  są proszeni o potwierdzenie woli podjęcia nauki do dnia
  13 lipca 2018r. do godz. 10:00
  i przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  z podziałem na klasy nastąpi w dniu
  13 lipca 2018r. o godz. 14:00.