Ü Ä Ö

Język niemiecki i komunikacja 

Język angielski i komunikacja

Informatyka

Wychowanie fizyczne

привет

Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości

Biologia, edukacja prozdrowotna, przyroda

Fizyka, chemia

Chemia 3LO

Język polski

Matematyka

Religia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja obywatelska

Edukacja medialna

Wiedza o społeczeństwie

Historia i społeczeństwo

Historia

Geografia

Sztuka pisania

Plastyka