You are currently viewing Nowe deklaracje maturalne!

MATURZYŚCI! WAŻNE!
Prosimy maturzystów o złożenie uaktualnionych deklaracji maturalnych (wariant A).

Deklaracje do pobrania na stronie www.nowodworek.pl   lub oke.gda.pl lub w dyżurce szkoły.
Wypełnioną deklarację można:
1) wrzucić do skrzynki podawczej w szkole;
2) oddać osobiście w sekretariacie szkoły(8:00-15:00)
3) przesłać skan na adres sekretariat@nowodworek.pl, oryginał dostarczyć później.
Ostateczny termin składania deklaracji do 8 lutego 2021r.
Ze względów organizacyjnych w miarę możliwości prosimy o weryfikację deklaracji do końca stycznia.
W razie pytań lub wątpliwości telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły: 52 336 38 50

 

DEKLARACJA do pobrania tutaj 

Dyrekcja szkoły