Informacja dla absolwentów 2016-2020

Absolwenci 2016-2020, którzy nie zdali tylko matury ustnej

mogą się ubiegać o wydanie świadectwa dojrzałości składając odpowiedni wniosek do dyrektora OKE w Gdańsku

do dnia 31 maja 2021r. 

Wniosek do pobrania na stronie OKE lub tutaj Wniosek