Nasza szkoła już po raz kolejny uczestniczy w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Po zrealizowanych dwóch projektach z programu Comenius (obecnie Erasmus Plus), w których beneficjentami byli uczniowie i dzięki którym mieli możliwość poznania kultury innych krajów europejskich, tym razem przyszła kolej na nauczycieli. Dwoje nauczycieli z naszej szkoły- Katarzyna Stachowicz-Grabowska i Sławomir Baturo,  którzy koordynowali projekt partnerski SO FAR AND YET SO CLOSE ze szkołą z Portugalii, napisało projekt Tik? TAK! finansowany z grantu uzyskanego w ramach programu POWER- Wiedza Rozwój Edukacja „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Środki na finansowanie projektu pochodzą w 94,29% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 5,71 %  z Budżetu Państwa. 

Celami nowej edycji programu Erasmus Plus są:

– podniesienie poziomu umiejętności uczenia się;

– podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych;

– rozwinięcie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości;

– podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych;

– podniesienie poziomu praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego;

– nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod, 

  podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem;

– podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie języka obcego;

– podniesienie poziomu znajomości nauczanego przedmiotu i obszaru zawodowego uczestników 

  projektu.

Niewątpliwie projekt realizowany przez naszą szkołę wprowadza wymienione cele w życie. Gdy inni nauczyciel oraz uczniowie odpoczywali w wakacje troje nauczycieli z naszej szkoły pracowicie uczestniczyło w tzw. mobilnościach czyli kursach za granicą. Poprzednie wakacje spędziły na kursach metodycznych do nauczania języka angielskiego w Edynburgu dwie nauczycielki: pani Katarzyna Stachowicz-Grabowska w University of Edinburgh oraz pani Joanna Wojciechowska w Edinburgh School of English. Tegoroczne wakacje pracowicie w tej ostatniej szkole spędził pan Sławomir Baturo, doskonaląc swoje umiejętności językowe. Uczestnictwo w kursach to przede wszystkim znakomita sposobność do pogłębienia swojej wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu nauczanych przedmiotów, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami w nauczaniu oraz wykorzystaniu  ICT, a wszystko oczywiście przy użyciu języka angielskiego. Zajęcia miały charakter bardzo praktyczny. Uczestnicy kursów w czasie 6-8 godzinnych zajęć musieli na sobie wypróbowywać prezentowane metody więc czuli się jak uczniowie. Dodatkowymi korzyściami była wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, nie tylko europejskich. W czasie zajęć popołudniowych poznawanie kultury i tradycji Szkocji poprzez uczestnictwo w np. wieczorku szkockim z tańcami, dudami, kiltami i tradycyjnymi potrawami. Niewątpliwie zaletą wszystkich wyjazdów jest też zwiedzanie kraju, poznawanie jego historii, geografii i mieszkańców. Nasi nauczyciele mogli zwiedzić przepiękna stolicę Szkocji, udać się w wiecznie zielone góry, wyruszyć szlakiem zamków i ruin, poszukać Nessi nad Loch Ness oraz uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych podczas rozpoczynającego się festiwalu Fringe. Niezapomniane wrażenia, nabyta wiedza i doświadczenie z pewnością zostaną wykorzystane na zajęciach i przyczynią się do jeszcze lepszego poziomu nauczania.