Ważny komunikat dla maturzystów

Maturzyści muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem zgodność danych przekazach do OKE - wydruk SIOEO. W związku z tym prosimy o przyjście do szkoły do 19 lutego 2021r. w godzinach od 7:30 do 15:00. z własnym długopisem, zachowując dystans, dezynfekcję, maseczkę. Uczniowie nie gromadzą się przed wejściem do szkoły. Dokumenty do podpisu…

Czytaj dalej Ważny komunikat dla maturzystów

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie egzaminu przeprowadzonego w 2021r.

Dyrektor OKE informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.*). W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego [...] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię…

Czytaj dalej Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie egzaminu przeprowadzonego w 2021r.