Głównym celem konkursu plastyczno–literackiego była możliwość wypowiedzenia w formie plastycznej i literackiej na temat wartości i autorytetu.


Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi:
pedagog szkolny – p. Agnieszka Jutrowska
nauczyciel bibliotekarz – p. Anna Szreiber

7 grudnia 2017r. w ZSO odbyło się posiedzenie komisji konkursowej konkursu plastyczno – literackiego, pt. „Szanuję i podziwiam, czyli o autorytetach młodego człowieka”.
Jury w składzie:
•p. Dorota Kijora - nauczyciel języka polskiego
•p. Ewa Domeracka – bibliotekarz z ZSLiA w Tucholi
•p. Anna Kozłowska - bibliotekarz z MBP w Tucholi
•p. W. Ziółkowski – wicedyrektor szkoły
dokonało oceny prac.
Bardzo serdecznie dziękujemy członkom jury.

Wpłynęło 28 prac plastycznych oraz 21 prac literackich.
Uroczyste rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 18 grudnia 2017 w czytelni ZSO w Tucholi

Wyniki są następujące:

a)kategoria plastyczna – szkoły podstawowe/ gimnazjum
I miejsce – Aleksandra Krenska – SP Stobno
II miejsce – Romana Gabrych - Gimnazjum Powiatowe w Tucholi
III miejsce – Julita Górska – SP Bysław
kategoria plastyczna - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Angelika Wolska– Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi
II miejsce – Mateusz Zdanowski – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi
III miejsce – Martyna Szamocka – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi
wyróżnienie – Jagoda Cichoń – Technikum Leśne w Tucholi

b)kategoria literacka - szkoły podstawowe/ gimnazjum
I miejsce – Karolina Michałowska – SP Kęsowo
II miejsce – Dominik Schröder – SP Pruszcz
III miejsce – Oliwia Lepak – SP Stobno
wyróżnienie – Dominika Szczepańska – GP w Tucholi
kategoria literacka - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Daniel Rogowski – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi
II miejsce – Marek Pliszka - Technikum Leśne w Tucholi
III miejsce- Martyna Gerbatowska – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
wyróżnienie – Tomasz Ciborowski - Liceum Ogólnokształcące w Tucholi

Nagrody ufundowali:
Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Firma Łuczniczka, Bank Millenium, Tucholski Park Krajobrazowy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Sztuki i Tradycji Regionu Tuchola przygotowali upominki dla wszystkich gości.
Bardzo serdecznie dziękujemy.

Wszystkie prace można podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w bibliotece szkolnej do 21.12.2017.

Bardzo serdecznie zapraszamy.

Osoby nagrodzone i wyróżnione w kategorii plastycznej.

Osoby nagrodzone i wyróżnione w kategorii literackiej.

ania

                                                     Jagoda Cichoń, Marek Pliszka - uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi.