Powiat Tucholski powołał Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Anna Toby 600 310 751.

Specjalny numer konta bankowego: 
Odbiorca: Powiat Tucholski
Nr konta: 20 1560 0013 2340 98741 0000042
z dopiskiem: "dla  Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim"

Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy za okazaną poszkodowanym pomoc!