Dnia 8 grudnia nauczyciel bibliotekarz Anna Szreiber zorganizował w bibliotece szkolnej literackie spotkanie wigilijne dla uczniów SOSW w Tucholi.
Gościliśmy uczniów klas II i III-ich zespołu edukacyjno-terapeutycznego z p. Alicją Malicką oraz p. Joanną Szews.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego informuje, że dnia 7 grudnia 2017r. w godzinach 15:30-17:30 odbędą się rozmowy indywidualne z rodzicami w salach wyznaczonych według poniżej zamieszczonej rozpiski: 

PODCZAS INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z RODZICAMI – 7 grudnia 2017 r. - czwartek - 15.30 – 17.30 -
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW DO SKORZYSTANIA Z DYŻURU TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ –
PANA MARIUSZA SOKOŁOWSKIEGO –
POKÓJ DORADCY ZAWODOWEGO – SALA NR 7

więcej informacji udziela pedagog - Agnieszka Jutrowska

Sanepid w Tucholi zaprasza uczniów liceum do udziału w konkursie fotograficznym pt. Sam nie palę, innym odradzam.

Termin dostarczenie zdjęć - 30 listopada.

Regulamin i szczegóły dostępne u pedagoga, Agnieszki Jutrowskiej.

Zapraszamy do udziału !!!

Pedagog szkolny oraz nauczyciel bibliotekarz zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-literackim
pt. „Szanuję i podziwiam, czyli o autorytetach młodego pokolenia”.

Aż 53 uczniów Nowodworka otrzymało z rąk Starosty Tucholskiego stypendia za wyniki w nauce. Jesteśmy dumni, że liczba ta stale rośnie, że nasi uczniowie cyklicznie są wyróżniani i doceniani.

Lista stypendystów oraz fotorelacja tutaj http://www.tucholski.pl/news/93-stypendystow-starosty-tucholskiego-%E2%80%93-padl-kolejny-rekord-