Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego informuje, że dnia 7 grudnia 2017r. w godzinach 15:30-17:30 odbędą się rozmowy indywidualne z rodzicami w salach wyznaczonych według poniżej zamieszczonej rozpiski: