Zakończył się konkurs Rady Rodziców dla klas maturalnych. Próg 80 % wpłat przekroczyła tylko jedna klasa - III b - i to właśnie ta klasa otrzymała nagrodę - zwrot  50 % wpłaconej kwoty.

Gratulujemy!!!

Jednocześnie przypominamy, że konkurs dla pozostałych klas trwa nadal - do końca marca 2018 r. - tu próg wynosi 60 % wpłat.